9292 AI Lab

Voorwaarden 9292 AI Lab

Beschikbare data & API's | Voorwaarden 9292 AI Lab | Budget 9292 AI Lab | Pitch jouw AI idee


Voorwaarden 

We hebben wat spelregels opgesteld voor de deelname aan het 9292 AI Lab:

  • 9292 stelt data ter beschikking na fase 2 (na selectie door de jury) aan de geselecteerde teams van de pitch voor de ontwikkeling van de AI-oplossing. Bekijk hier een overzicht van de data;

  •  Gebruik van de data is nadrukkelijk alleen toegestaan voor de ontwikkeling van de AI oplossing van de 9292 AI wedstrijd en dient naderhand verwijdert te worden;

  • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de wedstrijd. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd, publicatie en de uitreiking van de prijs;

  • Met de winnaars van de pitch (de door de jury geselecteerde teams) zal een overeenkomst worden afgesloten met verdere afspraken.