Responsible Disclosure

Bij 9292 vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen en uw contactgegevens te mailen naar privacyofficer@9292.nl. Zet uw bevindingen in een met een wachtwoord beveiligd document, de servicedesk zal u vragen via SMS het wachtwoord te sturen, 
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen, 
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen, 
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en 
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 20 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding, 
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding, 
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk, 
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker

Publicatie:

 • Als melder en 9292 overeenkomen dat de kwetsbaarheid openbaar wordt gemaakt dan maakt een melder het pas openbaar als alle betrokken organisaties goed zijn geïnformeerd en zij aangegeven hebben dat de kwetsbaarheid is opgelost, conform de gemaakte afspraken. 
 • Als een kwetsbaarheid niet of moeilijk op te lossen is, of indien er hoge kosten mee gemoeid zijn, kunnen melder en 9292 afspreken om de kwetsbaarheid niet openbaar te maken.

Het beleid is gebaseerd op het voorbeeldbeleid van Floor Terra.

Laatste update: 01-10-2019