Over 9292

Missie, visie en kernwaarden

Missie 9292

'9292 is er om iedereen snel en makkelijk hun weg te laten vinden van A naar B met alle vormen van mobiliteit gecombineerd met het OV'

Visie 9292

9292 maakt mobiliteit simpeler en toegankelijker door reisadviezen van het openbaar vervoer te integreren met nieuwe ontwikkelingen.

9292 is de partij die reizigers in het openbaar vervoer al 30 jaar voorziet van betrouwbare reisadviezen. Vanuit deze ervaringen begrijpen wij de veranderende reizigersbehoeften en voelen wij ons verantwoordelijk om deze ontwikkelingen actief te ondersteunen en onze kennis te delen.

9292 is, in de steeds veranderende wereld van mobiliteit, dé onafhankelijke informatieverstrekker zodat reizigers door 9292 steeds optimaal geïnformeerd blijven worden.

Kernwaarden 9292

Wij zijn de reisinformatie-autoriteit in Nederland; de verbindende schakel tussen reizigers, OV-bedrijven en verantwoordelijke overheden. Zo vervullen we een belangrijke maatschappelijke functie. Onze kernwaarden passen daarbij. Wij zijn toegankelijk, pro-actief, betrokken en verbindend. Alles wat we ondernemen, toetsen we aan deze waarden.