Zakelijk

9292 Dienstregeling API

Informatie over de dienstregeling van het openbaar vervoer in Nederland

Wil je exact weten welke diensten een vervoerder aanbiedt? Of welke ritten er voor een lijn op een bepaalde dag gemaakt worden? Waar en hoe laat een bepaalde rit precies stopt en of dat nog verandert binnenkort? Of hoe de rit precies gereden wordt over de weg of het spoor en waar het voertuig zich nu bevindt? De Dienstregeling API kan antwoord geven op dit soort vragen voor de alle gepubliceerde dienstregelingen van Nederland. Voor ritten op de huidige dag of nabije toekomst wordt dit aangevuld met actuele gegevens over gewijzigde vertrektijden en andere verwachte veranderingen. De dienstregelingsinformatie kan worden opgevraagd van alle geplande ritten in verleden, heden en toekomst, voor zover bekend binnen de door vervoerders gepubliceerde dienstregelingen.

Hoe gebruik je de Dienstregeling API?

Een typisch gebruik is bijv. dat bij een reisadvies of vertrektijd er gegevens van een vervoerslijn getoond worden en de gebruiker de mogelijkheid heeft om hier meer informatie over op te vragen, bijv. andere haltes op de lijn of de route die gevolgd wordt. Omdat de Dienstregeling API actuele gegevens mee levert, kan het ook gebruikt worden om tijdens de reis een gedetailleerde voortgang van een rit te tonen, zoals gepasseerde haltes en bijgestelde aankomsttijden met eventuele meldingen van vervoerders, bijv. bij verstoringen.

Informatie over dienstregelingen kan op een aantal detailniveau's worden opgevraagd:

  • Voor een specifieke vervoerder.
    Dit levert een verzameling lijnen met hun modaliteit en rijrichting op, zoals die op enig moment gereden worden.
  • Voor een of meer specifieke lijnen van een vervoerder.
    Dit levert lijn-informatie op met per lijn alle mogelijke routes, haltes en datums.
  • Voor een specifieke rit of uitvoering van een lijn op een bepaalde dag.
    Dit levert per rit gedetailleerde informatie op over de haltes, routes en vertrektijden bij haltes. Indien de rit al begonnen is, wordt een actuele voertuigpositie meegeleverd, indien beschikbaar.

Deze niveaus sluiten op elkaar aan, zodat het mogelijk is om bijv. de complete en gedetailleerde dienstregeling van een vervoerder voor een bepaalde dag op te vragen.

Meer informatie

De onderstaande link geeft meer detail-informatie over het gebruik van de Dienstregeling API.

Er is daarnaast Swaggerdocumentatie beschikbaar over de meer technische details van de Dienstregeling API. Deze is te vinden op https://dienstregeling-api.9292.nl.
N.B. het opvragen van de dienstregeling voor een concessie zoals die in de Swaggerdocumentatie wordt beschreven, is (nog) niet gerealiseerd.

Meer vragen?

Heb je nog vragen of wil je de Dienstregeling API tijdelijk uitproberen? Neem dan contact op met Servicedesk op 088-0760620 of stuur een e-mail naar sales@9292.nl.