Over 9292

9292 reisadvies uitgebreid met toegankelijkheid Friese haltes

9292 werkt samen met Vitence Mobliteit en de provincie Fryslân

Vanaf 8 november 2016 is het 9292 reisadvies uitgebreid met informatie over de bereikbaarheid van haltes voor visueel en fysiek beperkten. Op deze manier weten reizigers met een beperking voorafgaand aan een reis of een halte toegankelijk is. Nieuw is ook dat reizigers opmerkingen over haltes kunnen doorgeven.

9292 werkt samen met Vitence Mobiliteit en de provincie Fryslân aan betere communicatie over de toegankelijkheid van haltes in Fryslân. Johannes Kramer, gedeputeerde Fryslân: ”We willen het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk houden. Door in kaart te brengen of de haltes bereikbaar zijn voor reizigers met een beperking, dragen we bij aan een toegankelijk OV voor iedereen.”

Om te zorgen dat de informatie actueel blijft, kunnen reizigers nu ook feedback geven. De reiziger kan een positieve (groene smiley) en negatieve (rode smiley) reactie geven. Ze kunnen een opmerking over de halte plaatsen en ook een foto meesturen. De feedback kan gaan over de halte, de vervoerder of over 9292.

Fryslân en Zuid-Holland zijn tot nu toe nog de enige twee provincies waar de bereikbaarheid van haltes in het reisadvies is meegenomen. Stefan Hulman, algemeen directeur 9292:

“De informatie over openbaar vervoer voor mensen met een beperking wordt steeds beter.”

Vitence Mobiliteit en 9292 werken nauw samen en gaan dat binnenkort nog meer doen. Onder de vlag van OV Beter ontwikkelen Vitence Mobiliteit en 9292 producten en diensten voor overheden. Haltetoegankelijkheid inclusief feedback is hier een voorbeeld van.