Over 9292

Mooi rapportcijfer voor 9292

Mooi rapport voor 9292

Gebruikers van de reisinformatiediensten van 9292 geven de dienstverlener een zeer ruime voldoende. Alle kanalen scoren flink boven de 7. De digitale kanalen, zoals de website en de apps krijgen zelfs een 7,6. Reizigers waarderen de 9292-diensten met name om de compleetheid, betrouwbaarheid en actualiteit.

Het onderzoek naar de bekendheid met en de waardering van de reisinformatiediensten, uitgevoerd door NewCom Research en Consultancy, wordt minimaal eens in de twee jaar verricht. Ten opzichte van de laatste meting in 2012 ging het gemiddelde rapportcijfer voor 9292 omhoog van 7,3 naar 7,5. De apps groeiden zelfs van 7,2 naar 7,6. Ook het call center van 9292 ging vooruit en steeg van een 6,7 naar een 7,1.

Stefan Hulman, Algemeen Directeur van 9292, toont zich gelukkig met de cijfers. “Als officiële informatiedistributeur namens de vervoerders dienen we een enorm breed en groot publiek. Dat vraagt ontzettend veel van je systemen en processen. Onze doelstelling is om die eenvoudig en toegankelijk te houden voor het grote publiek. Waarbij natuurlijk de betrouwbaarheid van de informatie gegarandeerd moet zijn. Het is goed om te zien dat onze gebruikers die inspanning waarderen.”

Prettig is ook dat gebruikers de actualiteit van de informatie goed weten te waarderen. Binnenkort komt daar actuele informatie binnen het reisadvies nog bij. Hulman: “Die informatie tonen we nu simpel en overzichtelijk op halteniveau. We kregen al vaker van reizigers terug gekoppeld dat zij dit heel prettig vinden. Om actuele, ‘live’, reisinformatie in het advies op te nemen vergt niet alleen iets van ons, maar ook van de gebruiker. Welke informatie is nu geldig? Wat is het beste alternatief? In overleg met gebruikers hebben we een werkwijze bedacht en die wordt nu ingebouwd en getest.”