Waar wil je heen?

Waar doen we het voor?

Ontzorgen

Het is de missie van 9292 is om iedereen makkelijk en snel wegwijs te maken in het openbaar vervoer, maar wie is 'iedereen' dan?

Reizigers

Reisinformatie is voor alle reizigers in het openbaar vervoer van grote invloed op de beleving van het openbaar vervoer. De wensen en behoeften van reizigers lopen wat dat betreft ver uiteen. Ouderen, jongeren, mensen met een fysieke beperking, ervaren en onervaren reizigers, allemaal stellen zij zo hun (terechte) eisen aan reisinformatie. 9292 heeft daarom veel aan de input die reizigers en belangenbehartigers geven. De individuele reiziger laat ruim van zich horen. Via mail, telefoon, brief of het klantreactiesysteem en tegenwoordig ook steeds meer via social media zoals Twitter. Daarnaast onderhoudt 9292 goede contacten met partijen als Rover, Oogvereniging, Anbo, Consumentenbond etc.

 Twee reizigers omhelzen elkaar

OV-bedrijven

De belangrijkste taak van vervoerders is om reizigers op een veilige en plezierige manier naar hun bestemming te brengen. Zij doen daar al het mogelijke voor binnen de afspraken die zij met hun opdrachtgever hebben gemaakt. Omdat elke regio anders is, verschillen ook de eisen en wensen die aan het openbaar vervoer worden gesteld. Reisinformatie maakt het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker, geeft zekerheid. En reisinformatie moet ook passen bij de vorm van vervoer die geboden wordt. Bij vervoer op maat heeft de reiziger immers meer en andere informatie nodig dan bij een bus die iedere tien minuten rijdt. Als shared service center van de ov-sector streeft 9292 ernaar de reisinformatie in Nederland op het huidige hoge niveau te houden. En zelfs nog te verbeteren. De mensen in de praktijk kunnen ons vertellen hoe we dat voor hen kunnen doen.

Overheden

Goede reisinformatie, vóór de reis, maar zeker ook onderweg, neemt zorgen van reizigers uit handen. Provincies en stadsregio’s bepalen wat er gebeurt met het openbaar vervoer in hun regio. Zij kennen de wensen van de inwoners. Zij zijn daarmee ook de opdrachtgevers naar de OV-bedrijven. Voor 9292 zijn deze regionale overheden daarom belangrijke partners om mee samen te werken. 9292 heeft regelmatig contact met hen over de manier waarop reisinformatie het overheidsbeleid kan ondersteunen. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor het landelijke spoorvervoer. Maar het Rijk ondersteunt ook verschillende projecten die een landelijke uitstraling hebben of voor veel partijen van belang zijn. Reisinformatie is juist zo’n onderwerp. Mede daarom is de landelijke overheid voor 9292 ook een belangrijke partner.

Ontwikkelaars

Op dit moment levert 9292 namens de OV-bedrijven open data aan verschillende partijen. Dat is goed nieuws voor vernieuwende ondernemers en bedrijven die met deze data nieuwe vormen van reisinformatie gaan ontwikkelen. En goed voor de reiziger die steeds meer een eigen keuze kan maken in de aangeboden informatie. De ontwikkeling van reisinformatie komt hiermee op een hoger plan.

Wil je een reisadvies op maat? Neem contact met ons op

0900 - 9292

€0,90 p/m max. €18,-